Finansiści – biuro rachunkowe z Bydgoszczy

Biuro rachunkowo-podatkowe Finansiści zlokalizowane jest w Bydgoszczy. Proponujemy profesjonalną obsługę rachunkową, działając sprawnie na rynku od 1996 roku. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Przedsiębiorstwo świadczy kompleksowe usługi księgowe i rachunkowe, w ramach których prowadzone jest także doradztwo podatkowe odnośnie PIT, CIT, VAT i podatku akcyzowego. Oferta skierowana jest głównie do firm z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Dzięki długoletniemu doświadczeniu i solidnej wiedzy branża nie ma żadnych tajemnic przed księgowymi spółki Finansiści.

Poznaj naszą ofertę

Oferta obejmuje prowadzenie między innymi:

  • ksiąg rachunkowych (jest to pełna rachunkowość firmy),
  • ksiąg przychodów i rozchodów,
  • ewidencji przychodów do celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (jest to ewidencja ryczałtu),
  • ewidencji środków trwałych,
  • ewidencji przebiegu pojazdu samochodu osobowego służącego działalności gospodarczej.
image
image

Dodatkowo biuro księgowe oferuje profesjonalne sporządzanie ewidencji dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług. Świadczy usługi wystawiania deklaracji CIT, VAT i PIT i sporządza sprawozdania dla GUS itp. Dokonuje również zgłoszeń w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zmian w istniejącej formie działalności oraz reprezentuje klientów w ramach prowadzonej ewidencji księgowej na podstawie stosownych upoważnień.

Wszystkie informacje uzyskiwane w trakcie wykonywania usług są traktowane jako poufne.

Przetwarzamy Twoje dane stosując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO).

UBEZPIECZENIE:

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r.

Obsługa księgowa jest wykonywana w siedzibie naszej spółki na programach własnych. Możliwy jest odbiór dokumentów od klienta.

Biuro zapewnia również obsługę rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie właściwych deklaracji.