Usługi księgowe

Świadczenie usług ksiegowych

W naszej ofercie znajdą Państwo:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych (bilans rachunek zysków i strat)
  • ewidencja środków trwałych,
  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
  • roczne rozliczanie działalności,
  • rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
  • rejestry VAT, JPK,
  • rozliczanie PIT, CIT, VAT,
  • sporządzanie sprawozdań dla GUS.